פרדס – פדגוגיה רב תחומית בדיאלוג סמנרי

מועדים:

28.12.21, 25.1.22, 1.3.22, 22.3.22, 10.5.22, 13.6.22 - 14.6.22 (סמינריון כולל לינה), 19.7.22, מפגש 9 יקבע בהמשך, בשעות 9:30 - 16:00

היקף:

60 שעות אקדמיות

מטרות:

  • קידום תפיסות ומיזמים של איכות פדגוגית בקרב מרצות בעלות תפקיד בסמינרים להכשרת מורות חרדיות.
  • יצירת רשת של בעלות תפקידים בסמינרים השונים היוזמים שיתופי פעולה ופועלים יחד לעידוד מצוינות בסמינרים של בית יעקב