פורום המשתלה

טופס הרשמה לפורום

מועדים:

8 מפגשים בין התאריכים: 19/09/22 עד 10/05.2023, בשעות 16:00-18:30

המשתלה מאפשרת מפגש בין האנשים והגופים השונים המעורבים בפעילותן של בקהילות מקצועיות לומדות. מפגשים אלה מאפשרים יצירת שיתופי פעולה פוריים, למידת עמיתים בסוגיות הנוגעות לפעילות הקהילות, דיונים משמעותיים המאפשרים הנעת תהליכי הסדרה בתחום, ומפגשים עם בעלי תפקידים האמונים על תהליכי התפתחות מקצועית של עובדי הוראה ו/או חוקרים את התחום בארץ ובעולם.

מועדי מפגשי הפורום:

יום שני 19/09/2022, כ"ג באלול תשפ"ג

יום רביעי 2/11/2022, ח' בחשוון תשפ"ג

יום שלישי 6/12/2022, י"ב בכסלו תשפ"ג

יום ראשון 8/01/2023, ט"ו בטבת תשפ"ג

יום שלישי 7/02/2023, ט"ז בשבט תשפ"ג

יום שני 20/03/2023, כ"ט באדר תשפ"ג

יום ראשון 16/04/2023, כ"ה בניסן תשפ"ג

יום רביעי 10/05/2023, י"ט באייר תשפ"ג