להיות מנחה לחונכים

מועדים:

תאריך:28.8.22 – 29.1.23 , ימי ראשון בין השעות 10:00-15:00 ( לו"ז מפורט עפ"י סילבוס מלא )

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

צוות המו״פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך

מטרת הסדנא

הנחיית קורס חונכים ומלווים בשנת תשפ"ג, היכרות עם הקורס המקוון של משרד החינוך.

תקציר

שלב הכניסה להוראה הוא שלב ייחודי בהכשרה להוראה והוא כרוך באתגרים רבים עבור המורים המתחילים – מתמחים ומורים חדשים. בשנים האחרונות הלכו והתמסדו בישראל ובעולם תהליכי חונכות וליווי ייעודיים למורים המתחילים כחלק ממערך קליטתם במערכת החינוך ובמטרה למנוע נשירה. התמסדותם של תהליכי החניכה והליווי מדגישים את הנחיצות בחונכים ומלווים שעברו הכשרה מיוחדת לתפקידם.

מתוך כך עולה צורך דומה בהכשרה מקצועית של המנחים את קורסי המורים החונכים והמלווים, בהעמקה בסוגיות מרכזיות של תפקיד המנחה, ובדילמות של זהותו המקצועית כמנטור לקבוצת המורים החונכים והמלווים שהוא מנחה. בקורס ייחודי שייפתח לראשונה, המיועד למנחות ולמנחים ותיקים וחדשים, ייבחן תפקידו של המנחה וזהותו המקצועית, בסביבת למידה אקדמית, מעוגנת תיאוריה, על ידי יצירת קהילה שיתופית-לומדת של משתתפי הקורס.

הקורס יעוגן בתיאוריה ובמחקר של מודלים חדשניים של תהליכי חניכה וליווי, כגון המודל הפיני של חונכות בקבוצת השווים (PGM), , מודל החונכות המבוססת אוטונומיה (SDT), מודל החונכות ההפוכה, מודל חקר שיעורים (Lesson Study), והמודל הפולני של חונכות נתמכת קהילה.

לצד המיקוד התיאורטי, יבקש הקורס להבנות בתהליך רפלקטיבי את תפיסת ההנחיה של כל אחד ואחת מהמשתתפים, מתוך הקשבה לאישיותו, לערכיו ולהקשר שבו הוא מנחה.

במהלך הקורס יכירו המשתתפים את התחנות המרכזיות בשנת החניכה בפרט, ואת תפיסת אגף הכניסה להוראה לקליטה מיטבית בכלל. ילמדו את המודלים השונים לחניכה ויתנסו ביישומם בהנחיית עמיתים.

נושאי הלימוד:

תוצרי למידה של מנחי קורס חונכים

 1. יקיימו היצג פעיל בהנחיית עמיתים, מעוגן תיאוריה. .
 2. ינהלו יומן רפלקטיבי.
 3. ייקחו חלק בלמידה פעילה מעמיתים.
 4. יכירו את התחנות המרכזיות בשנת החונכות והליווי, ואת האתגרים והמורכבויות מהבחינה הארגונית, הפדגוגית והרגשית.
 5. ידעו להבנות אופני חניכה וליווי משמעותיים עם החונכים והמלווים על מנת לטייב את הקליטה וההשתלבות של המורים המתחילים בבית הספר, ברשות ובמערכת החינוך.
 6. יכירו את המודלים השונים לחונכות המעודדים אוטונומיה, ברוח ה-SDT, PGM וחונכות הפוכה, ואת דרכי ההוראה למידה של המודלים באופן שיאפשר לחונכים ליישמם.
 7. יפתחו את זהותם המקצועית כמנחי קורס חונכים פרופסיונליים ויבנו ברוחה את הסילבוס של הקורס בהנחייתם.
 8. יכירו את תפיסת אגף הכניסה להוראה לחונכות תמונת עתיד(+ קורס מקוון)
 9. יכירו את השדה ואת המערכת הארגונית שבה פועלים החונכים ויידעו לתת מענה מותאם לצרכים המגוונים בחשיבה משותפת עם החונכים והמלווים.
 10. יבנו עם החונכים והמלווים את תפיסת החניכה כפרופסיה.
 11. יעבדו את הלמידה שעברו בקורס בתלקיט.

קהל היעד: דרישות קדם- ראיון אישי, הנחיית קורס חונכים ומלווים בשנת תשפ"ג, היכרות עם הקורס המקוון של משרד החינוך.

סילבוס מלא של הקורס