למידה חברתית ריגשית בהוראת המתמטיקה

מועדים:

30.10.2022 – 19.3.2023 | ימי א' | 20:00-17:00 | 10 מפגשים

היקף:

60 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

אבי נתןאבי פארי

מטרת התכנית
לייצר אצל המשתתפים את המודעות להיבט הרגשי בתהליך לימוד המתמטיקה,
ולצייד אותם בכלים פרקטיים המקדמים היבטים רגשיים וחברתיים במסגרת הוראת המתמטיקה.

תקציר
הקורס מאפשר למשתתפים לבחור את הנושאים מתחום הדעת וההיבטים הרגשיים
בהם ירצו לעסוק ומאפשר להעמיק עפ"י תחומי העניין והסקרנות של הסטודנטים.
הנושאים המרכזיים אליהם נתייחס הם:

  • פרקטיקות ומתודות עבודת SEL –  סקירה ולימוד עולם הSEL כיום, מתן כלים שונים מתודות עבודה עצמית וקבוצתית, וחיבור של תיאוריות ופרקטיקת העשייה הבית סיפרית.
  • מיומנויות רגשיות חברתיות והשפעתן על הישגי התלמיד במתמטיקה. ניתוח ההשפעה האפשרית של כל מיומנות על יכולת הלמידה וזיהוי המיומנויות המרכזיות בלימודה.
  • מטרות החינוך המתמטי בהכנת התלמיד לחייו כבוגר, ופרקטיקות ההוראה שמקדמות מטרות אלו.
  • הטכנולוגיה ככלי לתלמיד ולמורה לצורך פיתוח מיומנויות חברתיות רגשיות. מהי הפונקציונליות הרצויה. מהם דרכי השימוש האפשריות עם פונקציונליות קיימת.


קהל היעד ותנאי קבלה

* מורים.ות למתמטיקה בעל יסודי
* ניסיון של שנתיים ומעלה
* קביעות

מבנה התוכנית
60 שעות אקדמיות במתכונת למידה אסינכרונית
30.10.2022 – 19.3.2023 | ימי א' | 20:00-17:00 | 10 מפגשים | סה"כ 40 שעות אקדמיות
במהלך התוכנית יתקיימו שעות אסינכרוניות עבור פיתוח משימות   | סה"כ 20 שעות אקדמיות

דרישות הקורס והרכב ציון
*
נוכחות ומעורבות – 50%
*
הגשת מסמך רפלקציה ומטלה מסכמת – 50%

התוכנית מסובסדת וניתנת למתאימים ללא עלות

על מנחים
אבי נתן, מפתח מערכת למידה במתמטיקה לחט"ב של משרד החינוך, חבר וועדת המקצוע מתמטיקה בעל יסודי ורכז מתמטיקה בחט"ב. מנחה קהילות התמחות ומורה חדש בטכניון.
אבי פארי, מומחה בהנחיית והוראת פרקטיקות SEL, בארגונים חברתיים חינוכיים ועסקיים. איש חינוך מאמן, ומנחה קבוצות, בעל ניסיון ועשייה של שנים רבות בעולם החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

סילבוס מלא של הסדנה