קהילת מנהיגות – שנה ב'

מועדים:

יום שלישי, 20 בספטמבר 2022

היקף:

30 שעות אקדמיות


המשך הפעילות של בוגרי ובוגרות מחזור א' בקהילת ההמשך ניתן מקום ללמידה שיתופית ולהיכרות מעמיקה יותר של הקהילות אותן אתם מובילים ומובילות וכאלה שבהן תהיו גם מנהיגות ומנהיגים.