שימוש במתווי שיח

מועדים:

יום שני, 19 בדצמבר, בשעות 12:00-9:00


מהם מתווים? מה מטרותיהם? האם מתוויים עשויים לקבע ולמנוע שיח זורם ומשמעותי?
מה היתרונות בשימוש במתוויים במסגרת פעילות קהילה מקצועית לומדת?
אם שאלות אלה מעסיקות אותך- מקומך בסדנה זו!
אנו נדון בסוגיות ונתנסה במספר מתווים שלהם מטרות שונות