שיח מקדם בקהילה

מועדים:

יום רביעי, 21 בדצמבר, בשעות 12:00-9:00


מה ההבדל בין שיח ביקורתי לשיח שיפוטי? מה ההבדל בין המלצות להצעות? מהם התנאים לשיח משמעותי שמאפשר את שיפור דרכי ההוראה והלמידה שלנו?

בשאלות אלו ואחרות יתמקד המפגש תוך התנסות מעשית בדרכי וסוגי שיח שונים שמקדמים את מטרותינו במסגרת הקהילה.