היכרות עם אפליקציית "משוב על משוב"

מועדים:

יום שלישי, 28 בפברואר, בשעות 12:00-9:00


האם אמצעי ההערכה והמדידה בהם משתמשים בכיתה מוצלחים? ומה חושבים עליהם התלמידים? כלי חדש שפותח במו"פ קהילות מבקש לשתף את התלמידים בהערכת תהליכי ההערכה וללמוד מדעתם