Annoto – היכרות עם הכלי

מועדים:

יום רביעי, 1 בפברואר, בשעות 19:00-16:00


במפגש זה נכיר את ה-Annoto, המאפשר ניהול וניתוח של מקרה מצולם באופן עצמאי ושיתופי. נתנסה בעצמנו בתהליך, ונפיק ממנו תובנות באשר לתפקידנו בהנחיית שיח חקר המתבסס על ייצוג מצולם ומשתמש בכלי.