עבודה עם מתווי שיח מותאמים ל- Annoto

מועדים:

יום רביעי, 8 בפברואר, בשעות 19:00-16:00


במפגש זה נכיר שני מתווים לניתוח חקר מקרה מצולם באמצעות ה-Annoto: מתווה למפגש היברידי ומתווה למפגש א-סיכנרוני. נתנסה בשיח חקר על פי מתווים אלה, ונפיק תובנות באשר לתפקידנו כמנחות.ים.