״פרומנטורס- ומה הלאה?״ חונכות בראי ה"שותפויות" והקהילה

מרצים / מנחים:

ד"ר אורית דהןד"ר בלהה בשןד"ר דליה עמנואלד"ר עינת גוברמןד"ר ראומה דה-גרוטפרופ' חיה קפלן

צוות חשיבה ומחקר לפיתוח עקרונות מנחים לחניכה בקהילה, על בסיס הניסיון שהצטבר בפרויקט פרומנטורס

קורס למורי מורים, מנחים, חונכים וחברי קהילת פרומנטורס ועמיתים במוסדות האקדמיים המקדמים את רעיון החממות  והחונכות כנתיב קליני-אקולוגי (30 שעות השתלמות)

הקדמה

קורס זה  הנו חלק מתהליכים שמתקיימים בישראל ובעולם לקידום חונכות מיטבית והוא מתקיים במסגרת פרויקט בינלאומי הנקרא "פרומנטורס" (האיחוד האירופי, תוכנית Erasmus+). בפרויקט משתתפות ארבע אוניברסיטאות באירופה (University of Bucharest – UB, Romania University of Exeter, England, John Paul II, Catholic University  of Lublin, Poland and University of Jyväskylä, Finland), תשע מכללות להוראה בישראל, האגף להתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך ומכון מופ”ת.

"פרומנטורס" הינו פרויקט המשך לפרויקט ה-"פרוטיץ" (2017-2019) במסגרתו נבנו קהילות למידה תומכות לקידום מורים מתחילים במסגרת החממות, בגישה אקולוגית-קלינית (MITs – Multi (Players Induction Teams. בשני הפרויקטים הושם דגש על השותפויות בין האקדמיה לשדה, (מחוזות משרד החינוך,  רשויות מקומיות ובתי הספר ומרכזי פסג"ה), ככלי רב עוצמה לחניכה ולתמיכה במורים המתחילים (מתמחים ומורים חדשים).

הפרומנטורס נכנס לשנה השלישית והאחרונה. במסגרת הפרויקט התמקדנו בחונכות שנעשית במסגרת הקהילה ופיתחנו דגמי חניכה חדשים. במהלך הפרויקט פותחו עד תשפ"ג 23 קורסים להכשרת חונכים במכללות שמשתתפות בפרויקט. כמו כן, התקיימו 18 קורסים  אקדמיים במכללות, שהרחיבו את העיסוק בנושא החונכות לתחומים נוספים לצורך טיוב תהליכי הקליטה בבתי הספר ומתן הכרה אקדמית (אקרדיטציה) לקורס תואר שני  (למשל, שילוב במסלול של יעוץ חינוכי, רכזי הערכה ופרחי ניהול). בקורסים אלה  נעשה ניסיון לשלב למידה אקדמית במכללה בשילוב עם התנסות מעשית של הכשרת חונכים.

העשייה העשירה בפרויקט פרומנטורס, וההערכה המעצבת שליוותה את העשייה בפרויקט, הניבה תוצרים רבים ומגוונים, שמזמנים  המשך קריאה, עיון ומחקר לצורך למידה והעמקה. במהלך הקורס  המוצע המשתתפים יעמיקו את הידע שלהם על מודלים של חונכות המתבצעים בקהילה, תוך התייחסות להקשר האקולוגי בו מתרחשת החניכה.  אנו מצפים שתהליך זה יניב ניסוח של נייר עמדה עקרונות יישום  במטרה להטמיע את הניסיון שהצטבר  בתוכניות ההכשרה לחונכות במכללות ובמערך ההכשרה של משרד החינוך.  כמו כן, נרצה בקורס לעודד את סגלי המוסדות האקדמיים לקדם רעיונות למחקרי שדה לפיתוח מערכי חניכה בקמפוס ובשדה.

הקורס מיועד למורי מורים, מנחי קורסי חונכים, רכזי חממות וחונכים שהשתתפו בפרויקט ולכאלה שמעוניינים להעמיק את הידע שלהם בתחום של חונכות בכלל וחונכות קלינית-אקולוגית וקהילתית בפרט.

רציונל

תפקידו של המורה החונך והשפעותיו החיוביות על תהליך הכניסה להוראה נחקרו ודווחו רבות בספרות המקצועית (Hobson  & Maxwell, 2020;  Kutsyuruba et al., 2017). החונך מלווה את המורה בהיבטים פדגוגיים, רגשיים, ארגוניים וחברתיים. תמיכת החונך נמצאה קשורה לתוצרים חיוביים שונים בקרב מורים מתחילים, כגון: הגברת המסוגלות המקצועית, סיפוק בעבודה, הפחתת שחיקה רגשית, שיפור פרקטיקות ההוראה (Alegado & Soe, 2021; Burger et al., 2021; Richter et al., 2013), קידום מוטיבציה אוטונומית בהוראה (Kaplan, 2021). כמו כן, שימור מורים בהוראה Ingersoll & Strong, 2011) ).

מחקרים רבים מתמקדים בתפיסת החונכות כפרקטיקה המתמקדת בפתוח של אסטרטגיות פדגוגיות ובכך היא מביאה להעצמה ולתחושת מסוגלות של המורה המתחיל Sunde and Ulvik,) op. cit.) לצד ראיית החונכות כפרקטיקה שמתפתחת בהקשרים חברתיים al.,  (Heikkinen, et .(2014

במסגרת פרויקט פרומנטורס הושם דגש על פתוח פרקטיקות של חונכות שמתמקדות בהקשרים הקהילתיים. דגם חונכות זה מקדם שותפויות בחממות הבית ספריות והיישוביות בהן היה ייצוג לחונכים, מתמחים, בעלי עניין מבית הספר ומהישוב וקובעי מדיניות.

מבחינה מושגית פרקטיקות  החונכות שנלמדו ונוסו במסגרת הקורס להכשרת חונכים בחממות ה-  MIT התבססו על ניסוח של חמישה מודלים של חונכות:

 1. Peer Group Mentoring (PGM) – מודל שפותח בפינלנד ועוסק בחונכות עמיתים במסגרת קבוצתית, בהבחנה מהמודל הבין-אישי (דיאדי).
 2. Reversed Mentoring -מודל החונכות ההפוכה, בו המורים החדשים מקבלים את תפקיד החונך ומעשירים את החונכים במשאבים האישיים שלהם, עמם הם מגיעים להוראה.
 3. Community-Based Mentoring – מודל חונכות שפותח בפולין ומבוסס על שותפות עם הקהילה.
 4. Lesson Study – מודל שפותח באנגליה  ומתמקד בשותפות של חונכים ומורים מתחילים, אשר חוקרים יחד תהליכי למידה-הוראה, במטרה לשפר את ההוראה (חקר הפרקטיקה).
 5. Autonomy-Base Mentoring – חונכות תומכת אוטונומיה וצרכים פסיכולוגיים בסיסיים. מבוסס על תיאורית ההכוונה העצמית ((Ryan & Deci, 2017 ופותח במכללת קיי (Kaplan, .(2020

חונכות תומכת אוטונומיה, כמו בדגם 5,  יכולה להיות בדגם דיאדי או קבוצתי ובמודלים שונים. בכל אחד מהמודלים על החונך ליצור קשר חניכה המבוסס על אמון ואמפתיה, לתמוך בצרכי המורה הנחנך ולאפשר לו להתפתח בדרך שלו, בתהליך תומך אוטונומיה.

 

המידע העשיר שפותח במסגרת ההפעלה של קורסי חונכות במכללות מלמד על החשיבות של הגורמים שלקחו חלק בהפעלת התכנית ועל הקשר שלהם למושג חונכות, הן בעת הכניסה להוראה והן כמנוף להכשרה מקצועית של גננות ומורים במערכת החינוכית. מידע זה מחייב הסתכלות ביקורתית על התוצרים שנאספו על ידי תשע מכללות במהלך שלוש השנים של הפרויקט.

מפגשי קהיליית החשיבה תאפשר למשתפים להתוודע למידע הרב שנוצר במסגרת הפרומנטורס, לתפיסת החונכות, למודלים ולפרקטיקות שונות שנוצרו בו.  במהלך הקורס נכיר את המודלים של חונכות בקהילה, נבדוק לעומק מספר סוגיות (תמות) שעלו מתוך ההתנסות (למשל מקום מנהלי בתי הספר בתהליך, הקשר חונך – נחנך בחניכה קהילתית). נתבסס על מסמכים שפורסמו במהלך הפרויקט ועל  דו"חות המכללות שנכתבו. תהליכי החשיבה סביב הסוגיות שיבחרו לחקר יכללו מיני-מחקרים ויאפשרו פיתוח של עולם תוכן חדש.

המורכבות של תכנית ההפעלה והרצון לשמר את המודלים השונים שפותחו על ידי המכללות במהלך הפרויקט, מהווים את הרקע לקורס שבסופו נוציא מסמך תובנות והמלצות, להטמעה של תכנית להכשרת חונכים במסגרת השותפויות (החממות) והקהילה. כמו גם, נעודד מוסדות אקדמיים להרחיב את מחקריהם בנושא.

מטרות המפגשים

 • היכרות עם מודלים של חונכות קהילתית ועם תפיסת הפרומנטורס לחונכות אופטימלית.
 • עיון בתמות מרכזיות שעלו מתוך ממצאי ההערכה המעצבת של פרויקט פרומנטורס.
 • ביצוע של חקירת עומק בסוגיות נבחרות, כולל הזמנת אנשי מפתח מהמכללות לצורך דיווח ושיחה על תפיסתם את הנושא.
 • ניסוח של מסמך תובנות והמלצות לשימור של המודלים שנלמדו בפרומנטורס לצורך פיתוח של קורסי הכשרת חונכים עם תום הפרויקט.

מאפייני המפגשים ודרכי ההוראה

מרבית המפגשים יתקיימו פנים אל פנים ויועברו כסדנה של לימוד סוגיות שונות שעלו מתוך ממצאי הפרויקט. אורך המפגשים 4 שעות אקדמיות, והם יתקיימו אחת לחודש. צוות המנחים יכין את החומרים לדיון וישלח אותם למשתתפים לצורך עיון לפני המפגש. במהלך המפגשים נקיים שיחה על הממצאים, ונעבוד בקבוצות להסקת מסקנות על הסוגיות שעלו. לעיתים יוזמנו לסדנה בעלי עניין שירצו לקבוצה על התובנות שלהם מההתנסות בפרומנטורס.

דרישות הקורס

 • השתתפות פעילה בסדנאות ותרומה לדיונים בקבוצה במפגשים פנים אל פנים ובזום.
 • כתיבה של סיכום והמלצות למימוש של אחת התמות שיועלו במפגשים
 • עבודת סיכום שתכלול התייחסות תיאורטית ומעשית לנושא החונכות הקהילתית במערכת החינוך בארץ. לחלופין ניתן יהיה להמיר את העבודה בכתיבה של פרק במסמך ההבנות שייכתב בקורס.

מבנה הקורס

הקורס כולל  8 מפגשים +( 2 שיוכרו לעבודה אישית) קבוצתיים במפגשים פנים מול פנים ובזום סה״כ  30 שעות. הקורס יקנה למשתתפים 30 שעות גמול.

מועד הקורס: הקורס יתקיים בימי  רביעי  בין השעות:14:00-17:00.

תכני הקורס ותאריכי המפגשים

הערה: ייתכנו שינויים בתכנים בהתאם לתהליכים שיתקיימו בקבוצה.

לפירוט