קורס מנחים במודל החממה

מרצים / מנחים:

ד"ר מירי פוסטיפרופ' חיה קפלן

הקדמה

הקורס מתמקד בהכשרה של מנחים ואנשי צוות להובלת חממות למתמחים, למורים חדשים ולמורים חונכים ומלווים. מודל החממות  זוכה, מזה מספר שנים, לתמיכה וליווי  על ידי האגף להתמחות וכניסה להוראה, בשיתוף מכון מופ"ת והמוסדות האקדמיים להכשרת מורים בישראל. המודל פותח  במסגרת  המאמץ הכולל ליצירת  מודלים שיקדמו קליטה רצויה של מתמחים ומורים חדשים למערכת החינוכית, שיפור איכות ההוראה והתמדת המורים האיכותיים בהוראה.

דגם החממות נשען על גישות קליניות-שיתופיות המקדמות את ההתנסות והליווי של המורים החדשים בקרבה רבה ככל שניתן להקשר האקולוגי, בו הם פועלים. החממות מזמנות  תנאים תומכים להעמקת תהליכי השמה, השתלבות, הנחייה ועידוד יוזמות של  מתמחים ומורים חדשים בכיתות ובמערכות החינוכיות ולפיתוח מקצועי של מורים חונכים. במהלך השנים נבנו דגמים שונים של חממות, ביניהם חממות יישוביות, חממות בית ספריות וחממות בין מוסדיות.

מודל החממות הופעל החל מתשע"ז במסגרת פרויקט Proteach, והחל מתשפ"א במסגרת פרויקט Promentors, פרויקטים בינלאומיים משותפים עם האיחוד האירופאי  ותכנית ארסמוס+. במסגרת פרויקטים אלה נבנה מודל ייחודי של חממות המכונות Multiple Plyers Induction Teams-MITs. במסגרת פרויקט פרומנטורס נבנו מודלים חדשים להכשרת חונכים בחממות. המסגרות השונות שנבנו מדגישות את שותפות הגורמים המוסדיים, האקדמיים, המחוזיים הרשותיים ודרגי המטה, בקידום תנאים מיטביים לקליטה של מתמחים ומורים חדשים. המורים משתלבים בקהילות למידה בית ספרות או יישוביות, שמובלות בשותפות על ידי המוסד האקדמי וצוותי בתי הספר, משרד החינוך והרשות. חממות אלה נותנות ביטוי לקולם של המורים המתחילים והחונכים, כמו גם למשאבים הייחודים שהם מביאים  עמם אל ההוראה והחינוך.

הקורס המוצע יהווה מסגרת להרחבת הידע והמיומנויות של מנחי חממות ובעלי תפקידים  שונים, להובלת קהילות למידה חדשניות ומקצועיות ברוח קלינית-שיתופית, שמערבת את שיתופם של החונכים בתהליכים שמתרחשים בחממות.

מטרות הקורס / תכנים

  • היכרות עם גישות תיאורטיות ומושגיות המצויות בבסיס רעיון החממות לקידום מורים בראשית הדרך ולהכשרת חונכים.
  • היכרות עם מהות ומטרות החממות ועם דגמים שונים של חממות והרציונל העומד ביסודן. העמקה בעקרונות ההפעלה של חממות כקהילות למידה חדשניות, בחתכי גיל שונים, בשילוב קבוצות הטרוגניות של מתמחים ומורים חדשים ובמסגרות תרבותיות מגוונות.
  • היכרות עם הפרויקט הבין לאומי פרומנטורס, מטרותיו ותפיסתו להכשרת חונכים. הכרת מודלים חדשים להכשרת חונכים בחממות שמשלבות חונכים (חונכות תומכת אוטונומיה, חונכות הפוכה, חקר שיעורים, חונכות בקבוצות עמיתים, חונכות קהילתית),
  • פיתוח הידע והעקרונות לקידום תפיסות של שותפויות בין ארגוניות, לתמיכה וקידום מתמחים ומורים חדשים, בשילוב חונכים, בראייה המקדמת אחריות ובעלות של השותפים, לשילוב והתמדה של מורים איכותיים במסגרות החינוך.
  • פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות של מנחי החממות בקידום קהילות למידה, חשיבה אסטרטגית, דמות המורה שנרצה לפתח, תוכנית עבודה בחממות, הדגמה – יישום של תיאורית ההכוונה העצמית כתפיסה מובילה תוכנית עבודה.
  • פיתוח יוזמות ורעיונות יצירתיים המקדמים את מעורבות המנחים בעידוד המתמחים והמורים החדשים להטביע חותם על המערכת החינוכית. מה אפשר ללמוד ממורים חדשים בחממות?
  • ניתוח והערכת האתגרים והקשיים הנלווים לפיתוח חממות וביסוס דרכי התמודדות מותאמות ויעילות לחיזוק עמידותן של החממות, כמסגרות משמעותיות לצמיחה מקצועית של מורים מתחילים וחונכים.

 קהל היעד

ראשי יחידות לכניסה הוראה, מנחים מהמכללה ומבתי הספר, שמובילים חממות בפועל או העתידים להוביל חממות בחסות המוסדות האקדמיים, אנשי סגל מהמכללה, רכזים/מתאמים בית ספריים, מורים מובילים מבתי ספר, מורים חונכים ומלווים שעברו הכשרה בחממות, מדריכים מחוזיים ורפרנטים, נציגי  רשויות באגפי הגיל, המעוניינים להקים חממות וליישם את דגמיהם  בבית ספרם או ביישובם.

מבנה הסדנה ועקרונותיה

הקבוצה תיפגש בימי רביעי, בין השעות 14:00-16:45 (3 שעות אקדמיות), בסך הכל 30 שעות השתלמות. המפגשים יתקיימו בזום ויכללו הרצאות תיאורטיות, סדנאות התנסותיות, ביקור בחממה, ודרכי עבודה שיאפשרו העמקה בהקשר התיאורטי והפרקטי-יישומי של מודל החממות. כמו כן, ישולבו למידת חקר על בסיס ייצוגים ונרטיבים שהמשתתפים יביאו מהשדה, למידת עמיתים, ועוד. ישתתפו מרצים אורחים ורכזים מובילי חממות במוסדות האקדמיים.

תאריכי המפגשים, מסגרת זמן ותכנים:

הערה: סדר היום במפגשים יקבע גם בהתאם לצרכים ולבקשות של המשתתפים ולכן, יתכנו שינויים.

לפירוט