הוראת חשיבה בשיעורי מתמטיקה

פורמט: פרונטלי/ זום / היברידי-היברידי

מועדים:

ימי שני, תאריך התחלה 28.08.2023, תאריך סיום 05.02.2024

מרצים / מנחים:

ד"ר אורי רוקניד"ר נעה כהן אליהו

שעות משתנות-מצורף פירוט בפלייר