פורומו"פ תשפ"ד – תוכניות ייחודיות כמענה לאוכלוסיות נבחרות בחברה הישראלית

מרצים / מנחים:

ד"ר דפנה גרנית דגני

מטרות הפורום/צוות החשיבה

  • לייצר למידת עמיתים פורה בין המשתתפים בהקשר לניהול תכניות ייחודיות
  • להכיר את המענים השונים שמספקות התוכניות הייחודיות בהתאמה לקהלי היעד
  • לפתח תהליך מחקרי עצמי אוטופדגרפי לבחינת האפקטיביות של התכניות
  • להתנסות בתהליך השתתפותי של תהליך למידה למובילים חינוכיים