השתלמות משובים בחינוך/הערכה מעצבת למידה

סדנה היברידית

מועדים:

ימי שני, מתאריך התחלה: 18.9.23 תאריך סיום: 26.2.24

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר איילת בוקאידרור בוקאי

מטרה הערכה מעצבת למידה

השיטה
כיצד ניתן בסיוע אפליקציה למדידה והערכה מעצבת להעצים למידה חברתית רגשית?
מחקרים מראים שדיאלוג משוב בשיח הכיתתי הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על למידה. אם גם לכםיש תפיסת עולם פדגוגית הפועלת להעצמת למידה, פיתוח קוגניציה ומטה-קוגניציה וחיזוק הקשר תלמיד –
סביבה, אנו מזמינים אתכם לפעול יחד לחזק תפיסה זו ולתת לכם כלים טכנולוגים פדגוגים המשלבים בין
(BANDUTA, 1986). ומודל הדטרמיניזם ההדדי של אלברט בנדורה CASEL מודלים של שיתוף כגון
הערכה מעצבת שוטפת מאפשרת הפחתה של אירועי הערכה גדולים, צמצום הזמן המושקע בבדיקת מבחנים ושיפור יחסי מורה-תלמידים ויצירת אקלים כיתתי נוח ומתגמל תוך מזעור התעסקות בענייני
משמעת ותלמידאות.