ימי למידה- חקר הפרקטיקה (1)

מועדים:

11/12/2023, 12/12/2023, 13/12/2023, בשעות 09:00-12:00

מרצים / מנחים:

ד"ר יונתן מנדלס

היכרות עם מודלים ועם פלטפורמות ללמידה מהפרקטיקה תוך התנסויות חווייתיות.