השתלמות – מובילי קהילות סמ"ל תשפ"ד

מועדים:

תאריך התחלה: 27.8.23, תאריך סיום: 14.4.24

היקף:

60 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

גלית כראדידורית שפי