מפגש בוגרים בתכנית הפוסט דוקטורט ובית ספר להתמחויות במכון מופ"ת

יום רביעי, ד' אלול תשע"ט, 4.9.2019 בין 17:00-9:00 במכון מופ"ת

מחיר: