תכנית הפוסט דוקטורט במכון מופ”ת – מחזור ו’

הרשמה מקוונת להגשת תיק מועמדות

מועדים:

יום שני, 16 בדצמבר 2019

הרשמה מקוונת להגשת תיק מועמדות
לתוכנית הפוסט דוקטורט במכון מופ”ת – מחזור ו’

 

כחלק מהגשת המועמדות יש לבצע רישום באופן מקוון (ללא תשלום)

כמו כן, הגשת שאר המסמכים יש לשלוח למייל postdoc@macam.ac.il


מועד אחרון
להגשת תיק המועמדות לתוכנית הפוסט דוקטורט במכון מופ”ת – מחזור ו’

יום שני, 16 בדצמבר 2019, י”ח כסלו תש”ף.