סימולציה מקרבת: גיוון, שונות והכלה

יום רביעי, ו' בכסלו תש"פ, 4 בדצמבר 2019, בין השעות 15:30-9:30

מחיר:

חינם