לקבל ולתת- קהילות מקצועיות לומדות

יום ראשון, ה' בכסלו תשע"ט, 3 בנובמבר 2019, בין השעות 19:00-16:00

מחיר: