משלבים ידיים: גישות וכלים יישומיים להכלה

מועדים:

יום שלישי, 18 בפברואר 2020
שעות 9:00-15:00