מעגלי הזיכרון שלנו

מפגש לעובדי מופ"ת

מועדים:

יום ג', 21/01/2020, שעות 10:00–12:30