קהילות לומדות- השלב הבא. גישור בין מחקר, פרקטיקה ומדיניות

מועדים:

יום שלישי, ו׳ בשבט תשפ״א, 19 בינואר 2021, בשעות 17:30-14:00