חדשנות וצמיחה בעידן אי-הוודאות: סימולציות בחינוך בתקופת הקורונה

Innovation and growth during uncertain times: Simulations in education and the Covid-19 crisis

מועדים:

יום שלישי, 6 ביולי 2021, יום עיון מקוון בין לאומי, מכון מופ"ת