יום העיון סימולציות בחינוך

מועדים:

יום שלישי, כ"ו בתמוז תשפ"א, 6 ביולי 2021, בשעות 19:20-14:30