לכידות חינוכית

קוהרנטיות ברצף הכשרה, ההתמחות והלמידה המקצועית של מורים

מועדים:

יום שלישי, כ״ה באדר תשפ״א, ה- 9 במרץ 2021