הרשמה לצוות החשיבה אי שיוויון – תשפ"א

משבר הקורונה חשף את אי-השוויון המעמדי, האתני והלאומי בישראל, ובהיבטים רבים ייתכן כי אף החריף אותו. אחד ממאפייניה המרכזיים של מערכת החינוך הישראלית הוא אי-שוויון זה. הפערים בין הקבוצות השונות בישראל מקבלים ביטוי באופן הקצאות משאבים ממשלתיים, בהוצאות הפרטיות על חינוך, במבחני ההישגים הארציים והבין-לאומיים, בקיומם של מסלולי חינוך נפרדים לאוכלוסיות תלמידים שונות ועוד (נייר עמדה: משבר הקורונה והשפעתו על מערכת החינוך הישראלית, 2020.) בחודש יוני האחרון קיימו מכון מופ"ת ומינהל עובדי הוראה שני ימי למידה מקוונים שהוקדשו להנכחת הנושא דרך מפגש מרגש ומלמד עם מרצים/ות בעלי/ות שם ומשוררים/ות (להקלטות ימי הלמידה: https://www.macam.ac.il/korona)  צוות החשיבה הוא המשך טבעי של ימים אלה.
מטרת צוות החשיבה היא להעמיק בדרכים לפיתוח הבנה מקיפה בדבר אי-השוויון החברתי במערכת החינוך כחלק מההכשרה ומהתפתחות המקצועית של מורות/ים וגננות/ים, ולהרחיב את הרפרטואר המקצועי של פרקטיקות פדגוגיות יישומיות לקידום שוויון הזדמנויות במוסדות להכשרת מורים, בכיתה, בגן ובבית הספר. אנו מאמינים כי מטרה זו היא נגזרת של התפיסה ולפיה הפערים הללו הם אומנם ביטוי של מבני מאקרו, אך יש חשיבות לפיתוח הבנה ודרכי התמודדות ברמת המורה/הגננת וברמת הכיתה/הגן, כדי להפוך את המורים ואת הגננות לסוכני שינוי.
כחלק מתהליך העבודה צוות החשיבה יפתח תוצרים כגון קורס MOOC ,סילבוס לקורס בהכשרה ובהתפתחות מקצועית, ספר הדרכה הכולל פרקטיקות פדגוגיות לצמצום פערים, להטמעת הנושא בהוראה של מורי המורים, קובץ מאמרים ועוד. ההחלטה על סוג התוצרים תתקבל על ידי חברי/ות צוות החשיבה.
אנו מזמינים אתכם/ן – אנשי ונשות מחקר ומעשה אשר עוסקים ו/או מתעניינים בסוגיית אי-השוויון דרך הפריזמה של זירת ההכשרה והפיתוח המקצועי של עובדי הוראה – להצטרף לצוות.

צוות החשיבה יקיים את פעילותו באמצעות אפליקציית ZOOM, במפגשי מליאה בתדירות של אחת לחודש, וכן במפגשי צוותי-משנה בעבודה שוטפת ובתדירות גדולה יותר. התהליך צפוי להתחיל באוקטובר 2020 ולהימשך עד יוני 2021.

בברכה,
ליאת אוליאל/מכון מופ"ת וועדת ההיגוי לצוות החשיבה

לפרטים נוספים

ליאת אוליאל/ מרכזת צוות החשיבה
liatu@macam.ac.il