קבוצות מחקר בתחום האוריינות

מפגש מתעניינים

מועדים:

יום חמישי, 27 בפברואר 2020, בשעות 13:00 – 14:30

מרצים / מנחים:

פרופ' דורית ארםפרופ' מיכל שני

תקציר

רשות המחקר במכון מופ"ת מתכוונת להקים שתי קבוצות מחקר בתחום האוריינות וזאת בתיאום עם דליה הלוי, מפמ"ר עברית בקדם-יסודי וביסודי.

כל קבוצה תבחר שניים-שלושה תחומי מחקר.

שיטות המחקר שהקבוצות תשתמשנה בהן יהיו הערכה ישירה של לומדים, תצפיות, שאלונים וראיונות.

שתי קבוצות המחקר תאסופנה נתונים במשותף, והם ישמשו את חברות שתי הקבוצות לצורך עיבודים וכתיבת מאמרים מחקריים, מאמרי עמדה, פיתוח כלים חדשים ותוכניות עבודה.

מטרת הפעילות

במהלך שנת פעילות, כל קבוצה תפיק שלושה עד ארבעה מאמרים, וכי הממצאים יוצגו בכנסים בארץ ובחו"ל.

הפעילות במסגרת של כל אחת מהקבוצות תכלול:

 1. הבנה וקידום תהליכים בסיסיים וגבוהים בקריאה מגיל הילדות ועד לבגרות – בהנחיית פרופ' מיכל שני
 • קידום ועדכון הידע בתחום המחקר על תהליכים בסיסיים וגבוהים בקריאה
 • למידת הקשרים בין התשתית הלשונית, הקוגניטיבית, המטה-קוגניטיבית והרגשית-התנהגותית לבין הישגי קריאה
 • ההשפעות של סביבות תרבותיות ושל עמדות הורים (לומדים ששפת אימם אינה עברית) על הישגי הקריאה
 • אפיונים של רכישה ותפקוד תקינים ולא תקינים לרוחב דרגות כיתה (ילדות, בגרות ומבוגרים), ופרופילים של קוראים מתקשים
 • הבנת ההשפעה של היבטים רגשיים של אימהות על תפקודם של תלמידים עם קשיים בקריאה
 1. הבנה וקידום של ניצני אוריינות בגן הילדים ובסביבתו – בהנחיית פרופ' דורית ארם
 • קידום ועדכון הידע בתחום התפתחות הבנת השפה הדבורה והכתובה בתקופת הגן (גילאי 6-3).
 • למידת התהליכים האורייניים המתרחשים בגן בתוך חברת הילדים (לדוגמה: פעילות אוריינית באזורי הגן השונים, פעילות בגן ובחצר, סיוע של הבוגרים לצעירים)
 • הבנת העמדות של צוות הגן (גננת, גננת משלימה וסייעות) כלפי פעילות אוריינית, ומאפייני תיווך האוריינות שלהן
 • הערכת דרכי שיתוף פעילות אוריינית משותפת גן-משפחה
 • פיתוח תוכניות עדכניות לקידום ניצני אוריינות

מועד: יום ה', 27 בפברואר 2020

שעות: 13:00 – 14:30

מחיר: ללא עלות, הרשמה בלבד!

מיקום: מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 13, תל -אביב