Orbit test פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת – כנס מחקרים של מחזור ד' (Copy)

מועדים:

יום א', 13/09/20, בשעות 13:00-10:00

בתום שנתיים של מחקר, יציגו עמיתי מחזור ד' של תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת את מחקריהם.

תמה מארגנת בולטת במחקרים היא המתחים העוברים כחוט השני בחייהם של תלמידים, מורים והורים הפועלים יחד למען דורות העתיד.

מחקר יישומי בחינוך הוא זירה שניתן לבחון בה את ההצלחות והאתגרים העומדים בפני מערכת החינוך, ולשקול דרכים חדשות להתמודדות עימם.

אנו מזמינים את הקהל להצטרף לכנס המקוון המזמן מפגש של חוקרים צעירים ובכירים סביב לסוגיות בוערות בשדה החינוך.

 

למידע אודות תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת, לחצו על הקישור הבא:  https://mofet.macam.ac.il/postdoc/aboutus-2/

לפרטים אודות הגשת מועמדות למחזור ז' של התוכנית, לחצו על הקישור הבא:  https://mofet.macam.ac.il/postdoc/