כנס מחקרים מחזור ג' בתכנית הפוסט דוקטורט במכון מופ"ת

יום ראשון, כ"ב באלול תשע"ט, 22 בספטמבר 2019, בין השעות 14:30-10:30

מחיר:

חינם