נוירופדגוגיה יישומית

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

עלות:

  • למורים בשנת שבתון ושבתון חלקי שכר לימוד בגובה 6 ש"ש יש לצור קשר עם מינהל לומדים בטלפון
    03-6901426/401

אתר ההתמחות