אוריינות נתונים לצורכי הוראה ומחקר בחינוך

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר עדו ליטמנוביץ

עלות:

  • למורים בשנת שבתון ושבתון חלקי שכר לימוד בגובה 6 ש"ש יש לצור קשר עם מינהל לומדים בטלפון
    03-6901426/401

אתר ההתמחות