חדשנות ועיצוב למידה דיגיטלית באקדמיה

התמחות חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אייל ליאתד"ר אפרת פירסט

שכר לימוד

שכר הלימוד לסגל האקדמי במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות:

לנרשמים לשנה א'/ב' ו-ג' – 800 ₪, מותנה בצירוף אישור העסקה לשנת תשפ"ג, או במילוי טופס הצהרה בעת הרישום, להלן טופס ההצהרה:  טופס הצהרה בעת הרישום.

אותם ניתן לצרף בתהליך ההרשמה או לשלוח למייל: mlomdim@macam.ac.il

שכר הלימוד למי שאינו מרצה במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות:

לנרשמים לשנה א' – 2,400 ₪ (10% הנחה לנרשמים עד 31.8.2022)

לנרשמים לשנה ב' ו-ג' – 2,300 ₪ (10% הנחה לנרשמים עד 31.8.2022)

למעוניינים להירשם להתמחות במסגרת שנת השבתון, שכר הלימוד הינו בסך 6 ש"ש – יש ליצור קשר עם מנהל לומדים

אתר ההתמחות