פיתוח דומיין: ביסוס, מיצוב ותיוג מומחיות

מרצים: רותי סלומון

שנה: 2020

מידע נוסף באתר ההתמחות

דמי רישום: 100 ₪ (לא נכללים בשכר הלימוד, ייגבו בנפרד במועד ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול)
שכר הלימוד:2300 ₪ (ניתן לחלק לשמונה תשלומים)

את התשלום ניתן לבצע באחת משתי האפשרויות הבאות:

דמי הרשמה
100
תשלום שכר לימוד
2,300