פיתוח דומיין: ביסוס, מיצוב ותיוג מומחיות

תכנית חד-שנתית

היקף:

180 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

רותי סלומון

ראש ההתמחות: רותי סלומון

רציונל

בית הספר מציע לבוגריו תוכנית ייחודית של ניהול קריירה באקדמיה, בדגש על מיתוג אישי באמצעות המרחב הדיגיטלי.
התמחות זו מיועדת לסגל אקדמי המעוניין לבסס, למצב ולתייג את מומחיותו ברמה הארצית והבין-לאומית. במסגרת התוכנית ילמדו המתמחים על ניהול קריירה באקדמיה. ככלי מרכזי
לניהול הקריירה נתמקד במרחב המקוון. ההיכרות עם הסביבה ועם האמצעים לביסוס המומחיות, ובפרט אלו המקוונים, נעשית לחלק חשוב של ארגז הכלים של חברי הסגל
האקדמי. לפיכך כל מתמחה יפתח במסגרת ההתמחות אתר אישי, ויבסס אותו באמצעות הכלים שירכוש ובאמצעות תהליכי הנחיה אישיים וקבוצתיים.

אוכלוסיית היעד

ההתמחות מיועדת לחברי סגל אקדמי בעלי תחום מומחיות ייחודי, המבקשים לבסס, למצב ולתייג את מומחיותם ברמה הארצית והבין-לאומית, בעיקר באמצעות המרחב המקוון (ראו: תנאי קבלה).

דרכי הלמידה

ההתמחות תתנהל ברובה "מרחוק".
למידה סדנאית פנים-אל-פנים תתקיים בימים מרוכזים (סה"כ 10 ימים) שיתקיימו לפני תחילת שנת הלימודים האקדמית, בין הסמסטרים, ובסיום שנת הלימודים האקדמית.
הלמידה תהיה מבוססת-פרויקטים. כל מתמחה יונחה בבניית אתר אישי. הפרויקטים שיילמדו יקבלו ביטוי מוחשי באתר-מומחה אישי זה. במהלך שנת הלימודים יתנסו המתמחים בחמישה
פרויקטים מתוך כמה פרויקטים לבחירה. כל יחידת לימוד תכלול הרצאות של מרצים מומחים שיועברו באמצעות מפגשים סינכרוניים או א-סינכרוניים, ובהמשך לכך המתמחים יעבדו באופן פרטני וקבוצתי במשך שבועות אחדים עד להצגת התוצר. מנחי ההתמחות ילוו את המתמחים, הן מרחוק הן בפגישות פנים אל פנים.

נושאי לימוד נבחרים

 • ניהול קריירה באקדמיה
 • אנשי חינוך בדור 0.2
 • אקדמיה בדיגיטל – פרדיגמות ופרדוקס
 • נרטיב ועיצוב זהות דיגיטלית
 • בניית מרחב מומחה
 • ויקיפדיה – עריכה והרחבה של אוסף הערכים בתחום מומחיות
 • אקדמאים כמומחים ברשתות חברתיות (כגון: ResearchGate, Twitter, Facebook, edu.Academia)
 • רשת למידה אישית (Network Learning Personal)
 • ערוץ יו-טיוב אישי

תנאי הקבלה לתוכנית

 • תואר שני ומעלה (עדיפות לבעלי תואר שלישי)
 • ריאיון קבלה
 • ציון עובר במבחן סף מקוון – ידע בשימושי מחשב

צירוף התמחות נוספת מהאשכול, בהיקף של 180 שעות, יכול להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות (בכפוף לנהלים)

דמי רישום: 100 ₪ (לא נכללים בשכר הלימוד, ייגבו בנפרד במועד ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול)
שכר הלימוד: 2300 ₪ (ניתן לחלק לשמונה תשלומים)