תוכנית אופק לניהול אקדמי

התמחות חד-שנתית

היקף:

90 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אורלי עידוד"ר סילביה שטיגליץ

על הקורס

מציאות האקדמית המשתנה ובתוך כך השינויים האחרונים אליהם נקלענו ללא הכנה, הציבו אתגרים חדשים לחברה, לאקדמיה ולמערכת החינוך.
מציאות זו זקוקה למנהלים ולמנהיגים אשר מסוגלים להוביל את הסביבה האקדמית שבה הם פועלים ולהשפיע עליה.
מטרת ההתמחות היא להצמיח חברי סגל אקדמי בדרגות ניהול, שיוכלו להנהיג בצורה אפקטיבית את עצמם, את הצוות ואת היחידה שהם עומדים בראשה.
יחד נשפיע על המחר: בגמישות וביצירתיות, נוכח התנאים המשתנים, נבחן כיצד נוכל בסביבה האקדמית לעצב את המחר ולבחון הזדמנויות של פיתוח, שינוי, יזמות ושילובי טכנולוגיות.

בשנה”ל תשפ”א תתקיים התוכנית במתכונת מחודשת ומותאמת לדינאמיקה בשדרת הניהול האקדמית.

אוכלוסיית היעד

ההתמחות מיועדת לחברי סגל אקדמי, מנהלים בהווה ובעתיד, אשר מעוניינים לקחת על עצמם להיות חלק מעיצוב המערכת החינוכית שהם עובדים בה.

היקף הלימודים

"תוכנית אופק” – תוכנית בניהול אקדמי בהיקף של 90 שעות, בסיומה יקבלו המשתתפים תעודת סיום קורס ניהול אקדמי – חדש

מבנה תוכנית לימודים

60 שעות:

מפגשי למידה שיתקיימו במהלך סמסטר א’ באופנים שונים (פנים מול פנים, ובזום), מפגשי מליאה (הרצאות, מפגש עם מומחה) ומפגשים סדנאיים בקבוצה (ניתוחי אירוע, פתרון בעיות וסימולציות).

ההרצאות תשמשנה בעיקר להקניה ולהרחבה של ידע בנושאי ניהול נבחרים, ומטרת העבודה הסדנאית תהיה “לתרגם” את הנלמד במליאה לסיטואציה ארגונית במוסד האקדמי ובעולם המקצועי של כל אחד ואחת מהמתמחים.

30 שעות:
סדנה מקוונת ברובה בנושא מנהיגות מבוססת אינטליגנציה רגשית שתתקיים בסמסטר ב’

נושאי התוכנית

  • זיהוי אמונות וניסוח חזון
  • ניהול דינאמי בשגרה מתחדשת ובמצבי משבר
  • שיווק ופרסום
  • ניהול באקדמיה בעולם משתנה
  • מנהיגות מעוררת השראה
  • מיומנויות ניהול
  • חוק ואתיקה בניהול

תנאי קבלה לתוכנית

  • מכתב המלצה
  • ראיון קבלה
  • תואר שני ומעלה (תינתן עדיפות לבעלי תואר שלישי)