היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

הסדנה תתקיים אונליין בזום

מועדים:

יום ראשון, 2 ביולי 2023 , בשעות: 10:00 -14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל


תקציר
סדנה זו תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הכלולות בו (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד). ככל שהזמן יאפשר, יידונו השאלות הבאות: מהו נושא מתאים למחקר איכותני? כיצד מנסחים שאלות מחקר איכותניות במסורות המחקר המרכזיות? מה מאפיין מערכי מחקר איכותניים? מהו הרציונל של דגימה איכותנית ואילו צורות דגימה אפשריות לאורו? מהם העקרונות המרכזיים של איסוף נתונים במחקר איכותני ומהן השיטות המרכזיות לניתוח איכותני? מהם העקרונות של ניתוח איכותני ומהן הגישות הרווחות בניתוח נתונים איכותניים? מהם ההיבטים האתיים הייחודיים למחקרים איכותניים? מהו מחקר איכותני איכותי?
קהל היעד:
הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות המתכננות/ים לערוך מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים שונים בעריכתו.
תרומת הסדנה

  • הבנת המאפיינים של נושאים המתאימים לחקירה איכותנית-פרשנית.
  • רכישת יכולת לנסח שאלות מחקר איכותניות.
  • רכישת יכולת לתכנן מערך מחקר איכותני ולהוציאו לפועל.
  • הבנת הכלים המרכזיים לאיסוף נתונים ולניתוחם במחקרים איכותניים.
  • הבנת הסוגיות האתיות הייחודיות למחקרים איכותניים וההתמודדות עמן.
  • הכרת התבחינים של איכות במחקרים איכותניים.