ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

הסדנה תתקיים אונליין בזום

מועדים:

יום שני, 3 ביולי 2023, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל


תקציר

הסדנה תדון בעקרונות התאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות עומק איכותניים; יוצג הבסיס הפילוסופי של ראיונות עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ריאיון עומק ובניהולו; ככל שהזמן יאפשר זאת יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפות/ים יתנסו בעריכת ריאיון קצר.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם ערכו ראיונות עומק מחקריים, ולאלו המעוניינות/ים להרחיב את הידע ואת המיומנויות שלהן/ם בעריכת ראיונות עומק.

תרומת הסדנה

  • לימוד העקרונות התאורטיים שבבסיס ראיונות עומק איכותניים
  • התוודעות לסוגים שונים של ראיונות עומק איכותניים
  • רכישת יכולת לתכנן ריאיון עומק
  • הבנת העקרונות לניהול ריאיון עומק
  • הבנת המורכבות האתית הקשורה לריאיון עומק, ולימוד הדרכים לשמירה על אתיקה בריאיון עומק