ניתוח נתונים במחקר איכותני – ניתוח תמטי

מפגש פנים אל פנים

מועדים:

יום רביעי, 21 בפברואר 2024, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

פרופ' אריאלה פופר-גבעון

תקציר

ניתוח נתונים הוא השלב המכריע בעריכת מחקר איכותני, שכן באמצעותו החוקר מפיק מהנתונים שאסף בשדה את המידע הנחוץ לו כדי להשיב על שאלת המחקר. יש שיטות רבות לניתוח נתונים במחקר איכותני, אך נפוצות בעיקר השיטות לניתוח תוכן ולניתוח תמטי. שיטות אלו, על אף ההבדלים ביניהן, מציגות תהליך שיטתי, פשוט ואינטואיטיבי יחסית לחילוץ המשמעות מהנתונים שאסף החוקר בשדה. הנתונים כוללים מידע שנמסר בראיונות, מסמכים, פריטים מהמרשתת ומהרשתות החברתיות ונתונים חזותיים דוגמת תצפיות ומוצגים.

הסדנה תתמקד בניתוח נתונים במחקר איכותני. במסגרתה יוצגו ההבדלים בין ניתוח תוכן לבין ניתוח תמטי, יילמד תהליך הניתוח התמטי לשלביו, יתואר אופן הצגת הממצאים ויושם דגש באופנים השונים לאריגתם במסגרת התאורטית של המחקר. המשתתפים בסדנה יתַרגלו ניתוח טקסט ויעלו סוגיות מתודולוגיות הנוגעות לניתוח נתונים במחקריהם האישיים.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי החברה, בעלי היכרות עם המחקר האיכותני, המבקשים להרחיב את המיומנות שלהם בניתוח תמטי ואת הבנת ההקשרים המתודולוגיים של מחקריהם.

מטרות

  • תיאור הייחודיות של ניתוח נתונים במחקר איכותני
  • הכרת עקרונות היסוד של ניתוח תוכן וניתוח תמטי
  • תרגול ניתוח תמטי של נתונים איכותניים
  • הצגת ממצאי הניתוח התמטי
  • שילוב ממצאי הניתוח במבנה התאורטי של המחקר

מיקום: מכון מופ"ת, רחוב שושנה פרסיץ 13 תל אביב