כתיבה ופירסום של מאמרים אקדמיים

סדנה בזום

מועדים:

יום שלישי, 10 בספטמבר 2024, בשעות 10:00–14:30

היקף:

5 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר יערית בוקק-כהן

תקציר:

בסדנה יוצגו הקווים והעקרונות המנחים להכנת המאמר האקדמי; נלמד מהם הדגשים שיש לתת בכל אחד מהפרקים השונים, כיצד ניתן לשפר את נוסח הטיעונים ואת היכולת להעביר ולשכנע במסר המרכזי של המאמר ; יוצגו מדדי דירוג כתבי עת ויידונו השיקולים בבחירת כתב העת להגשה; נדגים online  את השימוש במאגר JCR (המציג את הדירוג הבינלאומי של כל כתבי העת בעלי אימפקט פקטור) וכן נדון באופן המיטבי לשיווק המאמר והתנהלות מול  מערכות כתבי עת ואופן ההגשה המקוון לכתבי עת בינלאומיים. נעיין במספר מאמרים לדוגמא שיישלחו למשתתפים מבעוד מועד.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים המכינות/ים או מתכננות/ים להכין מאמרים אקדמיים לצורך פירסום בכתבי עת שפיטים ושיש להן/ם היכרות בסיסית עם מתודולוגיה איכותנית.

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות שבבסיס כתיבת מאמר אקדמי לכתבי עת בינ"ל
  • רכישת אבחנה בין הדגשים השונים שיש לתת בכל אחד מפרקי המאמר
  • הבנת מדדים לדירוג כתבי עת והיכרות עם מאגר JCR
  • התגברות על חסמים פסיכולוגיים המעכבים כתיבת ו/או תיקון מאמרים

מיקום: הסדנה תתקיים בזום; קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.