חקר השיח: המסע התיאורטי והמתודולוגי בין הגלוי והסמוי

סדנה בזום

מועדים:

יום שלישי 17 בספטמבר 2024, בשעות 10:00–14:30

היקף:

5 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

פרופ' עירית קופפרברג

מטרת הסדנה היא להציג למשתתפים את המסגרות התאורטיות והמתודולוגיות של תחום חקר השיח, כדי שיוכלו להשתמש בהן במחקריהם. המשתתפים בסדנה יתנסו בעריכת   3-2 מחקרים בקנה מידה קטן  שיכללו הצגת מטרות ושאלות מחקר, התיחסות למסגרת התאורטית, והמתודולוגית. בסדנה נבליט את התרומה של  השימוש בשיטות ניתוח שונות למסע בין הגלוי והסמוי.  לאחר הסדנה, המשתתפים יקבלו רשימת מקורות עדכנית ורלוונטית. במהלך הסדנה, המשתתפים יוכלו להציג שאלות הנוגעות למחקרים שלהם, ולקבל עליהן תשובות. לפני הסדנה ישלח למשתתפים שאלון קצר שיאפשר להתמקד בסדנה על נושאים שהם רלבנטיים למשתתפים.

תרומת הסדנה

*הגדרת מושגי יסוד מרכזיים: שיח, חקר השיח, שיח מתוכנן, מתודולוגיה, השוואת שיטות ניתוח, נתוני מחקר רב-מודליים וחד-מודליים, אינטראקציה, סיפור אישי, בניית זהות, שפה מטפורית ועוד.

*הצגת התרומה של חקר השיח ושיטות מחקר שונות לחשיפת ממדים גלויים וסמויים של הנתונים.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים.ות ולסטודנטים.ות לתארים מתקדמים המבקשים.ות לשלב במחקרם.ן ניתוח שיח.

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים בסמוך למועד.