מחקר איכותני פרשני: מבוא

(סדנה מקוונת)

מועדים:

יום רביעי, 7 ביולי 2021, בשעות: 10:00–14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות (לא-פוזיטיביסטיות) ומבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים; יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), תוך הצבעה על המשותף והמבחין ביניהן.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות, שטרם התנסו בעריכת מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים הראשונים בתכנונו ובעריכתו.

תרומת הסדנה

  • הבנת התשתית הפילוסופית והמתודולוגית של מחקרים איכותניים-פרשניים
  • הכרת אסטרטגיות החקירה (מסורות המחקר) המרכזיות במחקר איכותני

מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.