כתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים

(סדנה מקוונת)

מועדים:

ביום שלישי, 13 ביולי 2021, בשעות: 10:00–14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

פרופ' ברכה אלפרט

הסדנה תתמקד בדרכים לכתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים. נדון באופן שבו עוברים משלב ניתוח הנתונים לשלב הכתיבה ואופיו של התוצר הכתוב. נבחן את רכיבי הטקסט האיכותני ונלמד כיצד להציגם הצבת הבעיה ומיקוד הטיעון המרכזי, מבנה ורצף העבודה הכתובה, תפקידה ומקומה של התאוריה, אופן הצגת הממצאים, סגנון הכתיבה. נעיין בדוגמאות ממאמרים שפורסמו ונציג שאלות לבחינת איכותו של הטקסט. נדון גם בתפקידו ובמקומו של החוקר בכתיבה, ובדרכים לחיזוק תהליך כתיבה מתמיד ומיטבי.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי החברה וההתנהגות, שיש להם היכרות בסיסית עם יסודות המחקר האיכותני ומצויים בתהליך ביצוע של מחקר איכותני, או מתכננים לערוך מחקר כזה.

תרומת הסדנה

  • היכרות והבנה של רכיבי הכתיבה של עבודה ומאמר איכותני
  • פיתוח יכולת כתיבה של תוצרי המחקר האיכותני
  • חיזוק המסוגלות וההנעה לכתיבה אקדמית איכותנית

מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

מחיר: 300 ₪