מהימנות ותיקוף כלי מחקר (ניתוח גורמים)

(סדנה מקוונת)

מועדים:

יום שני, 2 באוגוסט 2021, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר ירון סלע

הסדנה מיועדת לחוקרים הנדרשים לחשב מהימנות ותוקף לשאלונים שהעבירו, וכן להציג ממצאי סטטיסטיקה תיאורית במאמר.

במסגרת הסדנה יילמדו הנושאים הללו:

  • טיוב קובץ הנתונים לקראת ניתוח: תצפיות חריגות, בדיקת התפלגויות, טיפול בנתונים חריגים;
  • בדיקה של מהימנות השאלון באמצעות עקיבות פנימית: אלפא קרונבאך;
  • בחינת תוקף השאלון באמצעות ניתוח גורמים חופשי ומאולץ: קביעת מספר הגורמים, שונות מוסברת, קביעת טעינויות, עבודה על פריטים על פי טעינויות;
  • בניית משתנים מתוך שאלון: ממוצע, סכימה;
  • הפקת סטטיסטיקה תיאורית למשתנים: טווח, חציון, ממוצע וסטיית תקן;
  • דיווח על ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית במאמר.

במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת SPSS לפרוצדורות הסטטיסטיות השונות. נדרש ידע בסיסי בתפעול SPSS.

רצוי מאוד להגיע עם נתוני השאלונים שהועברו באקסל/SPSS, גם אם הנתונים חלקיים.

הסדנה היא מעשית, ובמסגרתה יטפלו המשתתפים בקובצי הנתונים שלהם. בסיום הסדנה יהיה בידי המשתתפים דיווח ראשוני על ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית לאחר תהליך תיקוף ומהימנות.

מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.