מחקר כמותי- רגרסיות

(סדנה מקוונת)

מועדים:

יום רביעי, 4 באוגוסט 2021, בשעות: 10:00 -14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר ירון סלע

הסדנה מיועדת לחוקרים הנדרשים לבצע בדיקת מתאמים ובניית מודלים של רגרסיות, תוך הצגת הממצאים במאמר.

במסגרת הסדנה יילמדו הנושאים הללו:

  • מבחנים מקדימים לרגרסיות;
  • בניית מודלים של רגרסיה לינארית מרובה: שונות מוסברת, מקדמי הרגרסיה, מובהקות;
  • קו לינאריות וטיפול בקו-לינאריות;
  • דיווח על מודל רב משתני בדוח תוצאות/פרק תוצאות;
  • בניית מודלים של רגרסיה לוגיסטית מרובה: שונות מוסברת, מקדמי הרגרסיה, מובהקות.

במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת SPSS לפרוצדורות הסטטיסטיות השונות. נדרש ידע בסיסי בתפעול SPSS, בדגש על מתאמים.

רצוי מאוד להגיע עם נתוני השאלונים שהועברו באקסל/SPSS, גם אם הנתונים חלקיים.

הסדנה היא מעשית, ובמסגרתה יטפלו המשתתפים בקובצי הנתונים שלהם. בסיום הסדנה יהיה בידי המשתתפים דיווח ראשוני על בדיקת קשרים בין משתנים ובניית מודל רב משתני.

מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.