חקר שיח רב-מודלי: סדנת מחקר בזום

(סדנה מקוונת)

מועדים:

יום חמישי, 5 באוגוסט 2021, בשעות: 10:00 – 14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

פרופ' עירית קופפרברג

מטרות הסדנה

  1. הגדרת מושגי יסוד: שיח, חקר השיח, רב-מודליות, חד-מודליות, נתוני מחקר, שיח מתוכנן, אינטראקציה, סיפור אישי, אמצעים לשוניים, חזותיים ואקוסטיים חושפי זהות, שפה מטפורית, מתודולוגיה, שיטת ניתוח.
  2. הבנת הקשר בין מטרות המחקר לבין שימוש בשיטה או בשיטות ניתוח שונות.
  3. הבנת התרומה של חקר השיח לחשיפת הגלוי והסמוי בשיח.
  4. התנסות בניתוח טקסטים רב-מודליים, בתיאור הממצאים ובפרשנות שלהם.

מבנה הסדנה

  1. בחלק הראשון תוצגנה הגדרות מושגים בליווי דוגמאות מתוך פעולות שיח.
  2. בחלק השני המשתתפים יתנסו בניתוח שיח רב-מודלי באמצעות כמה שיטות ניתוח, בהצגת הממצאים ובפרשנותם.
  3. בחלק השלישי יינתנו תשובות לשאלות המשתתפים בהתייחסות למחקרים שלהם.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים המבקשים לשלב במחקרם ניתוח שיח רב-מודלי.

מיקום: הסדנה מקוונת ותתקיים בזום. קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.