סדנה בנושא SEL

מועדים:

יום שלישי 5/4/22 בשעות 10:00 -14:00

היקף:

6 שעות אקדמיות

 

סדנה זו מיועדת לאנשי חינוך מובילים ולמנהיגים חינוכיים (מורי מורים, חברי סגל במכללות אקדמיות לחינוך, מנהלים ומורים) כדי לחשוף את הידע התיאורטי הרב שבנושא זה ולדון ביישומו הפרקטי בקידום למידה חברתית רגשית במוסדות לימוד. התפיסה העומדת מאחורי הסדנה היא שפיתוח מיומנויות חברתיות רגשיות בקרב אנשי חינוך ושיפור כישורי הלמידה וההוראה בנושא מובילה להטמעת הלמידה החברתית-רגשית בכל שדרות בית הספר: ביחסי תלמיד/מורה, בניהול כיתה, בשיפור האקלים הבית ספרי, ובהטמעת נורמות, כללים והתנהגויות ראויות במוסד הלימודי. הסדנה מקנה לאנשי החינוך כלים לשיפור מיומנויות הלמידה החברתית הרגשית וידע עדכני אותו ניתן להטמיע במוסדות הלימוד, בכיתות ובקרב כל הקהילה הבית ספרית.

קהלי היעד:

סדנה זו מיועדת לאנשי חינוך מובילים ולמנהיגים חינוכיים: מורי המורים, חברי סגל במכללות האקדמיות לחינוך, מנהלי בתי ספר, מורים במערכת החינוך ומובילים חינוכיים.

סדר יום הסדנה:

  • 10:00-10:30 פתיחה: ד"ר עמליה רן ומר אבי פארי
  • 10:30-11:15 מהי למידה חברתית רגשית?: רקע תיאורטי, זרמים עיקריים ותובנות העולות מן הספרות המקצועית
  • 11:15-12:00 תוכניות לקידום למידה חברתית רגשית במערכות חינוך ברחבי העולם: סקירת תוכניות נבחרות
  • 12:00-12:15 הפסקה
  • 12:15-12:45 התנסות מעשית (חלוקה לקבוצות): תרחישים בשיפור מיומנויות חברתיות רגשיות של אנשי חינוך, משוב ורפלקציה קבוצתית, המשגה
  • 12:45-13:45 התכנסות במליאה: שיח קבוצתי והמשגה
  • 13:45-14:00 סיכום ומשוב סיום סדנה

רוצים לשמוע יותר? התקשרו אלינו!
073-75-999-61