תשלום מקוון עבור ייעוץ של רשות המחקר

ליצירת קשר rashut@macam.ac.il

לאחר תשלום דמי ההשתתפות בייעוץ בסך 1,000 ₪ יישלח לחוקר/ת אישור בדוא"ל, רק אחרי קבלת אישור בדוא"ל ניתן יהיה לפנות ליועץ/ת ולתאם את שעות הייעוץ.

הפנייה של החוקר/ת ליועץ/ת תיעשה באופן עצמאי, ומיקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו ביניהם/ן (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ"ת).

לתשומת ליבך:

אין להתחיל בתהליך ייעוץ בטרם ניתן לכך אישור בכתב בדוא"ל מטעם הרשות למחקר והערכה.