Repertory Grid Technique שיטת מחקר להצפת ידע חבוי

סדנה מקוונת בזום

מועדים:

יום שלישי, 8 בפברואר 2022 , בשעות 10:00 – 14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר רונית רוזנשיין

שיטת ה (RGT) Repertory Grid Technique מבוססת על תיאוריה פסיכולוגית בשם ( Personal Construct Psychology, (Kelly, G.) הגורסת שהאדם מבנה משמעות לאירועים בזכות חזרתיות של אירועים שהוא חווה. המשמעות לאירועים מסויימים מתאפשרת בזכות המבנים הקוגניטיביים הנבנים במוחו של כל אדם. מבנים אלו הם חבויים גם לאדם עצמו והם בעלי מאפיינים ייחודים.

שיטת הRGT  מאפשרת להציף את המבנים הקוגניטיביים החבויים גם לנחקר עצמו. היתרון בשיטה זו הוא שהחוקר לא יכול להשפיע על תוצאות המחקר או לכוון אותן, כיוון שכל התהליך נעשה ע"י הנחקר. הצפת המבנים האישיים החבויים מאפשרת לחוקר להבין לעומק תהליכים קוגניטיביים שלא תמיד יצופו בשיטות האיכותניות האחרות כגון תמלול שיחה או ראיון.

בסדנה אסביר את הבסיס התיאורטי עליו מבוססת השיטה, נתנסה בשיטה, אסקור את מגוון המחקרים שנעשו באמצעותה ובסוף נבדוק איך אפשר להשתמש בשיטה במחקרי המשתתפים.

מיקום: סדנה מקוונת בזום

על המנחה:

ד"ר רונית רוזנשיין, כיום ראש תכנית מצוינות רג"ב במכללת לוינסקי לחינוך, התמחתה במחקריה ביישום שיטת ה – RGT. בנוסף למחקר ולריכוז תכנית המצוינות היא מדריכת פרחי ניהול באבני ראשה ועוסקת בתחום הוראת המדעים.