מודל החממות בשלב הכניסה להוראה

קורס למובילי חממות ולמנחים לשנה"ל תשפ"ב

מועדים:

ימי רביעי, בין השעות 18:00-14:00

היקף:

60 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר חיה קפלןד"ר מירי פוסטי

תקציר

הקורס מתמקד בהכשרה של מנחים ואנשי צוות להובלת חממות למתמחים, למורים חדשים ולמורים חונכים ומלווים. מודל החממות  זוכה, מזה מספר שנים, לתמיכה וליווי  על ידי האגף להתמחות וכניסה להוראה, בשיתוף מכון מופ"ת והמוסדות האקדמיים להכשרת מורים בישראל. המודל פותח  במסגרת  המאמץ הכולל ליצירת  מודלים שיקדמו קליטה רצויה של מתמחים ומורים חדשים למערכת החינוכית, שיפור איכות ההוראה והתמדת המורים האיכותיים בהוראה.

דגם החממות נשען על גישות קליניות-שיתופיות המקדמות את ההתנסות והליווי של המורים החדשים בקרבה רבה ככל שניתן להקשר האקולוגי, בו הם פועלים. החממות מזמנות  תנאים תומכים להעמקת תהליכי השמה, השתלבות, הנחייה ועידוד יוזמות של  מתמחים ומורים חדשים בכיתות ובמערכות החינוכיות ולפיתוח מקצועי של מורים חונכים. במהלך השנים נבנו דגמים שונים של חממות, ביניהם חממות יישוביות, חממות בית ספריות וחממות בין מוסדיות.

מודל החממות הופעל החל מתשע"ז במסגרת פרויקט Proteach, והחל מתשפ"א במסגרת פרויקט Promentors, פרויקטים בינלאומיים משותפים עם האיחוד האירופאי  ותכנית ארסמוס+. במסגרת פרויקטים אלה נבנה מודל ייחודי של חממות המכונות Multiple Plyers Induction Teams-MITs. במסגרת פרויקט פרומנטורס נבנו מודלים חדשים להכשרת חונכים בחממות. המסגרות השונות שנבנו מדגישות את שותפות הגורמים המוסדיים, האקדמיים, המחוזיים הרשותיים ודרגי המטה, בקידום תנאים מיטביים לקליטה של מתמחים ומורים חדשים. המורים משתלבים בקהילות למידה בית ספרות או יישוביות, שמובלות בשותפות על ידי המוסד האקדמי וצוותי בתי הספר, משרד החינוך והרשות. חממות אלה נותנות ביטוי לקולם של המורים המתחילים והחונכים, כמו גם למשאבים הייחודים שהם מביאים  עמם אל ההוראה והחינוך.

הקורס המוצע יהווה מסגרת להרחבת הידע והמיומנויות של מנחי חממות ובעלי תפקידים  שונים, להובלת קהילות למידה חדשניות ומקצועיות ברוח קלינית-שיתופית, שמערבת את שיתופם של החונכים בתהליכים שמתרחשים בחממות.

מטרות הקורס

 • היכרות עם גישות תיאורטיות ומושגיות המצויות בבסיס רעיון החממות לקידום מורים בראשית הדרך ולהכשרת חונכים.
 • היכרות עם מודלים חדשים להכשרת חונכים שמשולבים בחממות.
 • פיתוח הידע והעקרונות לפיתוח תפיסות שותפות בין ארגוניות, לתמיכה וקידום מתמחים ומורים חדשים בראייה המקדמת אחריות ובעלות של השותפים, לשילוב והתמדה של מורים איכותיים במסגרות החינוך.
 • היכרות עם דגמים שונים של חממות והרציונל העומד ביסודן תוך העמקה בעקרונות ההפעלה של חממות כקהילות למידה ויזמות חדשניות, בחתכי גיל שונים, בשילוב קבוצות הטרוגניות של מתמחים ומורים חדשים ובמסגרות תרבותיות מגוונות.
 • פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות של מנחי החממות בקידום קהילות למידה, תוך התייחסות לציוני דרך לצמיחתן של קהילות וביסוס עמידותן.
 • פיתוח יוזמות ורעיונות יצירתיים המקדמים את מעורבות המנחים בעידוד המתמחים והמורים החדשים להטביע חותם על המערכת החינוכית.
 • ניתוח והערכת האתגרים והקשיים הנלווים לפיתוח חממות וביסוס דרכי התמודדות מותאמות ויעילות לחיזוק עמידותן של החממות, כמסגרות משמעותיות לצמיחה מקצועית מורים מתחילים וחונכים.

 קהל היעד

ראשי יחידות לכניסה הוראה, מנחים מהמכללה ומבתי הספר, שמובילים חממות בפועל או העתידים להוביל חממות בחסות המוסדות האקדמיים, אנשי סגל מהמכללה, רכזים/מתאמים בית ספריים, מורים מובילים מבתי ספר, מורים חונכים ומלווים שעברו הכשרה בחממות, מדריכים מחוזיים ורפרנטים, נציגי  רשויות באגפי הגיל, המעוניינים להקים חממות וליישם את דגמיהם  בבית ספרם או ביישובם.

מבנה הסדנה ועקרונותיה

הקבוצה תיפגש בימי רביעי, בין השעות 14:00-18:00 (5 שעות אקדמיות), בסך הכל 60 שעות השתלמות. המפגשים יותאמו להנחיות משרד הבריאות ותו התקן הסגול בשנת קורונה ויכללו מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים. מפגש של 5 שעות יכלול 3 שעות באופן סינכרוני ושעתיים באופן א-סינכרוני (משימה או מפגש פרטני). במסגרת זו יתקיים  שיח וליווי אישי לקידום העבודה בחממות. בהתאם להנחיות אלה יתכנו מפגשים פנים מול פנים.

דרישות הקורס

 • השתתפות סדירה ופעילה במפגשים
 • עבודת סיכום לבחירה: כתיבת תוכנית עבודה לחממה בית ספרית או יישובית או תוכנית עבודה אישית. הכתיבה תלווה בתלקיט שיכלול תיעוד ורפלקציות. כמו כן, הכתיבה תכלול התייחסות להיבטים כמו גישה תיאורטית, רציונל, מטרות, ניתוח התהליך שהתקיים, אבני דרך בחממה, מתודות בהן נערך שימוש, תוצרי תהליך הערכה, וכו' (95%). פירוט העבודה מופיע בנספח 1. יתכנו שינויים בהתאם לתהליכים שיתקיימו בחממות.

תאריכי מפגשים

על המנחים

 • ד"ר חיה קפלן, מרצה בכירה, ראש המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית, וראש התוכנית לתואר שני לייעוץ חינוכי, יועצת אקדמית, היחידה לכניסה להוראה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.
 • ד"ר מירי פוסטי, מנחת התמחות, רכזת חונכים ומלווים ביחידה לכניסה להוראה במכללת לוינסקי לחינוך. מדריכה ארצית אגף התמחות וכניסה להוראה, מינהל עו"ה, משרד החינוך.
 • ד"ר דליה עמנואל, מרצה בכירה, ראש התכנית לתואר שני בת"ל והערכה. מרכזת חממות באגף להתמחות וכניסה להוראה. הקימה את יחידת |"פורשים כנף" לקידום מורים בראשית הדרך" –  המכללה האקדמית בית ברל.